Divinity Wiki
Advertisement

Jajo – granat wywołujący obrażenia od ognia, a także przedmiot występujący w Divinity: Original Sin II.

Lokalizacja[]

Granat można zdobyć w losowych skrzyniach oraz u handlarzy.

Wytwarzanie []

Granat można wytworzyć, łącząc składniki.

Użyteczność[]

Granat jest wykorzystywany w czasie walki. To potężny przedmiot we wczesnej fazie rozgrywki. Później staje się słabszy w porównaniu z zaklęciami ognia.

Advertisement