Divinity Wiki
Advertisement


Rivellon – kraina zamieszkiwana przez różnorodne rasy, w tym ludziimpykrasnoludyorkówelfynieumarłychjaszczury, a także świat pojawiający się we wszystkich dotychczas wydanych grach.

Historia[]

Przed 8800 AR[]

Rivellon od zawsze był miejscem konfliktów i wojen, ze względu na różnorodność zamieszkiwanych go ras i ich negatywnych cech, które musiały zostać wzajemnie pogodzone. Każde z nich bardzo szybko zwracało się przeciw sobie, nie bacząc na konsekwencje. Ten fakt sprawił, że słowo „pokój” praktycznie zostało pozbawione znaczenia, a przez długie, ciemne wieki stanowiło wręcz pojęcie abstrakcyjne póki trzej mężczyźni: Sigurd IArchitekt i Maxos nie postanowili tego zmienić (przed 8800 AR)[2]. Twarzysze doskonale wiedzieli, że wojna będzie trwać po kres wieków, póki nie pojawi się król, który zjednoczy wszystkie narody i rasy pod sztandarem jednego imperium. Architekt wpadł jako pierwszy na pomysł, jak realizować to przedsięwzięcie na tak wielką skalę. Powiedział, że dostarczy Sigurdowi I machiny wojenne, jakich świat nigdy nie widział. 

W końcu udało się dokonać niemożliwego – utworzono imperium, który był respektowany przez dosłownie każdego. Przez pierwsze dziesięciolecia Rivellon cieszył się pokojem.

Przypisy

  1. Oś czasu. Przed 8800 AR.
  2. Larian Studios, „Divinity: Dragon Commander”, 2013 rok. Słowa Maxosa w komnacie królewskiej.
Advertisement